Ersa Teknoloji

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. - Aristoteles

ErsaTeknoloji

Amaç

Müşteri memnuniyetine, müşteri beklentilerine, müşteri ihtiyaçlarına sürekli pozitif reaksiyonlar verebilmek için yönetsel, sistemsel, teknolojik değişimler göstermek ve sektörde sürekli, sağlıklı ve kalıcı büyüyerek istihdama, ekonomiye ve pazara değer katmak.

Vizyon

Şirketimiz güçlü yeterlilikeri ile gelecekteki fırsatları ve beklentileri algılayarak hedeflerine ulaşmakta gerekli dizaynları yapar ve uygular. Hizmet alanlarına bütünlük içinde, objektif ve analitik olarak dikkatlice odaklanır. Süreçlerini dinamik, yetkinliği yüksek, motivasyonu yüksek insan kaynakları yönetir. Süreçler birbirine standartlar ve sistemlere bağlıdır. Bu nedenle sorunu sistemin tespit ettiği ve sorunu sistemin çözdüğü yönetim biçimimiz gelecekteki rekabeti rahatlıkla göğüsleyebilecektir.

Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme

Yeni bilgiler kazanmak, yeni beceriler kazanmak şirketimizin hayatiyeti için çok önemlidir. Bu yüzden sürekli öğrenme ve eğitim inancı temel değerlerimiz arasındadır.

Yeterlilik

Şirketimiz hizmetlerini kaliteli, verimli ve yetkinlikle sunabilme becerilerine sahiptir.

Dürüstlük ve Ahlaki Moral

Şirketimiz müşterilerine ve çalışanlarına samimi duygular içinde dürüstlük ve ahlaki normlar içinde davranır.

Profesyonel Etik, Yasalara Saygılı, Çevreye Uyumlu

Şirketimiz rekabetini etik değerlere duyarlı kalarak sürdürür. Yasalara azami derecede saygı duyar ve bağlı kalır. Çevreye her anlamda uyum gösterir. Sosyal ve çevresel katkılarda bulunur. Kuruluşlarla seviyeli ve geliştirici iletişimi vardır.

Objektiflik

Şirketimiz çıkar çatışmalarına, kişisel önyargılara ve çarpıtılmış bilgilere pozisyonunu objektif ve şeffaf korur.

İletişim, Liderlik ve Motivasyon

Şirketimiz amaçlarına ulaşmakta çalışanlarında motivasyonun güçlü olmasını temin eder. Yazılı, sözlü ve görsel iletişimini kurumsal davranışlarla bütünleştirir. Sektörde liderliğini gücünü yetkinliğinden, temel değerlerinden ve risklerini yönetebilmesinden alır.

Analitik ve Stratejik Düşünme

Şirketimiz sektördeki karmaşık bilgiyi kritik ve faydalı bilgiye dönüştürerek analitik düşünce içerisinde Pazar stratejisini geliştirir ve uygular.

Müşteri Odaklılık

Şirketimiz müşterisinin memnuniyetini maksimum düzeyde tutmak için politikalar geliştirmiştir. Müşterisini izler. Beklentisini algılar. Algılamayı planlar ve eyleme dönüştürür. Memnuniyeti tekrar ölçer. Böyle bir çevirimle müşteri odaklılığı sağlar.

Teknoloji Takip ve Adaptasyon

Şirketimiz yönetsel teknolojiyi yakından takip eder. Verimliliği, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi geliştirmek için kullanır.